Natrysk na membranę paroprzepuszczalną

abc

Membrana paroprzepuszczalna, oraz folia wstępnego krycia to najczęstsze podłoża na które wykonujemy izolację.

Sama membrana paroprzepuszczalna ma za zadanie przepuszczanie pary wodnej (od strony wewnętrznej, na zewnątrz budynku). Od strony zewnętrznej, membrana paroprzepuszczalna, ma stanowić zabezpieczenie przed wnikaniem wody do wnętrza budynku. Oczywiście podstawą zabezpieczenia przed przenikaniem wody do wnętrza budynku jest połać dachu- dachówka, blacha itp. Woda na membranie może pojawić się w wyniku wykroplenia punktu rosy na wewnętrznej stronie połaci dachu, lub np. poprzez zawiewanie śniegu pod dachówkę, a następnie roztopienie pod wpływem ciepła słonecznego- opartego na połać dachu

Co najważniejsze:
Woda ? Para  wodna

Otwarto komorowa piana poliuretanowa Covestro Baymer Spray, jest materiałem wysoce paroprzepuszczalnym. Dla materiałów poliuretanowych, paro przepuszczalność określa się współczynnikiem oporu dyfuzyjnego ?. Współczynnik ten, określa nam jaki opór daje materiał, w porównaniu do powietrza (dla którego ?=1).
Dla membran dachowych, producenci używają parametru Sd - równoważnej dyfuzyjnej grubości powietrza  (błędnie przez sprzedawców membran nazywana paro przepuszczalnością). Najczęściej spotykane membrany paroprzepuszczalne, osiągają ten współczynnik na poziomie Sd=0,02m.
Dla izolacji pianą wykonanej na Państwa inwestycji, gdzie uzyskana izolacja nie ma stałej grubości, niemożliwym jest określenie równoważnej dyfuzyjnej grubości powietrza. Żeby zestawić ze sobą membrany paroprzepuszczalne oraz pianę otwarto komorową, musimy wykonać przeliczenia zgodnie z poniższym wzorem:
Gdzie:
Sd - równoważna dyfuzyjna grubości powietrza
? - współczynnik oporu dyfuzyjnego
d - grubość materiału w metrach.

Stąd też dla izolacji pianą Covestro Baymer Spray, o średniej grubości 20cm, średnia równoważnej dyfuzyjnej grubości powietrza wyniesie Sd=0,7m. Wartość ta wydaje się bardzo duża, w stosunku do średniej dyfuzyjnej grubości powietrza dla membrany paroprzepuszczalnej Sd=0,02m.
Jednakże odwracając rozważania, po przeliczeniach, współczynnik oporu dyfuzyjnego przykładowej membrany wyniesie aż 40.
Pianka poliuretanowa jest w stanie przenosić parę wodną ponad 10 krotnie lepiej niż membrana paroprzepuszczalna.

Membrana paroprzepuszczalna a natrysk pianki.

Najczęstszymi wątpliwościami inwestora, przed wykonaniem w swojej inwestycji izolacji natryskowej, jest obawa, o wypychanie membrany paro przepuszczalnej pod wpływem rozprężającej się pianki. Dla wielu inwestorów, jest to praktycznie równoznaczne z podniesieniem dachówki.
Producenci membran paroprzepuszczalnych określają specyfikę układania membrany na dachu. Bardzo istotne jest tutaj odpowiednie naprężenie membrany- tak, żeby membrana nie była zbyt obwisła między krokwiami, jak również niewskazane jest zbyt mocne naciągnięcie membrany. Również wielkość zakładki oraz sklejanie warstw membrany jest uzależnione od rodzaju dachu.
Jeśli spotkają się Państwo z informacjami o wypchnięciu membrany, bądź też podniesieniem dachówki, sytuacja taka mogła się zdarzyć tylko i wyłącznie poprzez błędnie przygotowane podłoże, lub też błędnie poprowadzony proces izolacji.
Natrysk bezpośredni pozwala kontrolować gdzie oraz jak dużą ilość materiału nanosimy. Piana otwarto komorowa Covestro Baymer Spray rozpręża się tam gdzie ma wolne miejsce, stąd też prawidłowo wykonana izolacja nie ma prawa zamknąć szczeliny dylatacyjnej, a tym bardziej podnieść dachówki.

Natrysk bezpośrednio na membranę a szczelina dylatacyjna

Często pojawiającą się wątpliwością przed wykonaniem izolacji natryskowej jest pytanie dotyczące szczeliny dylatacyjnej, a raczej jej braku w technologii natrysku piany poliuretanowej.
Żeby rozwiać wszelkie wątpliwości odnośnie braku szczeliny dylatacyjnej, musimy zrozumieć sens jej stosowania.
W nieodległej przeszłości zamiast membrany wysoce paroprzepuszczalnej stosowano folię wstępnego krycia (FWK). Jest to materiał dużo bardziej zbliżony do worka foliowego. Jego głównym zadaniem było zapobieganie przedostawania się śniegu oraz wody pod dachówką do wnętrza budynku. Ze względu na dość prostą budowę wewnętrzną, materiał nie miał możliwości przenoszenia pary wodnej przez swoją strukturę. Stąd też, wszelka wilgoć, która pojawiała się w materiale izolacyjnym nie miała możliwości przeniknięcia przez folię na zewnątrz. Dlatego szczelina dylatacyjna służyła do przewietrzania wełny izolacyjnej- stąd również spotyka się nacięcia folii w szczycie budynku.
Współcześnie używane membrany paroprzepuszczalne nie posiadają wady opisanej powyżej. Działają przepuszczając parę wodną z wnętrza budynku, oraz zapobiegając przenikaniu wody do wnętrza budynku spod dachówki.
Stąd też, producenci membran paroprzepuszczalnych zezwalają obecnie na przyleganie materiału izolacyjnego bezpośrednio do membrany paroprzepuszczalnej.

Występowanie punktu rosy

Powyższy problem jest ściśle powiązany z występowaniem punktu rosy. W tradycyjnej przegrodzie, punkt rosy występuje najczęściej na wewnętrznej powierzchni membrany/ FWK. Punkt rosy występuje gdy wystąpią zależności pomiędzy stroną zewnętrzną (zimną), a wewnętrzną (ciepłą). Głównymi zależnościami jest właśnie temperatura. Jednakże spełnione musza być również różnice ciśnień parcia pomiędzy ośrodkami. Szczelność uzyskiwana przy izolacji pianą Covestro Baymer Spray pozwala całkowicie pomijać to zagadnienie. W przypadku tradycyjnej izolacji, różnice ciśnień uzyskuje się głównie przez stosowanie szczelnej bariery paroizolacyjnej.